Róże Żywego Różańca za Rodziny

W naszej parafii od 2019 roku funkcjonują Róże Żywego Różańca, które zrzeszają rodziców modlących się w intencji swoich dzieci i ich rodzin. Zasady funkcjonowania są bardzo podobne, jak innych Kół Żywego Różańca. Należący do Róży Różańcowej codziennie modli się jednym dziesiątkiem Różańca Świętego, który jest mu przypisany na cały miesiąc. Te modlitwę ofiaruje za swoją rodzinę. Odmawia także modlitwę:

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju. Zawierzamy Ci swoje dzieci, dzieci chrzestne i z duchowej adopcji oraz wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia.
Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.
 
W naszej parafii funkcjonują Róże mające patronów:
1. Błogosławioną Matkę Celinę Borzęcką
2. Błogosławioną Mariannę Biernacką
3. Błogosławioną Karolinę Kózkównę
4. Świętą Joannę Berettę Mollę
5. Świętych Ludwika i Zelię Martin
 
Jeśli chcesz dołączyć do tej pięknej wspólnoty ludzi modlących się za swoje rodziny skontaktuj się z kapłanem w zakrystii.