Chór Parafialny

W roku szkolnym 2013/2014 Chór czynnie uczestniczył w wydarzeniach wspólnoty parafialnej.

 • Uroczyście świętowano rocznicę odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada podczas Mszy św. za Ojczyznę.
 • 22 listopada, w liturgiczne wspomnienie patronki muzyki sakralnej św. Cecylii modlono się za żyjących i zmarłych chórzystów. Po wieczornej Mszy św. kapłani, siostry zmartwychwstanki i chórzyści spotkali się w domu parafialnym na „herbatce cecyliańskiej”.
 • 18 grudnia podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem. Jak każdego roku, miłą atmosferę przywołał śpiew pięknych, polskich kolęd oraz smaczne, wigilijne potrawy.
 • W śnieżną, mroźną niedzielę 26 stycznia 2014 r. chórzyści pojechali kolędować w Oleszkach, gdzie szczekociński ziomek, ks. Proboszcz Boguś Koper, przeżywał Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Miłą niespodzianką dla Ks. Jubilata była obecność  seniorki s. Pauli Momot, która przez długie lata pełniła obowiązki zakrystianki w kościele św. Bartłomieja w Szczekocinach, a ks. Boguś, jeszcze jako gorliwy ministrant, chętnie siostrze pomagał. Chór uświetnił swoim śpiewem Sumę i kolędował dla parafian po
  Mszy św. Ks. Proboszcz podjął nas na plebanii gorącym, smacznym obiadem. Mimo śnieżnej aury, szczęśliwie wróciliśmy do domów, bezpiecznie dowiezieni przez doświadczonego kierowcę p. Andrzeja Dreja.
 • Dnia 2 lutego, po wieczornej Mszy św. Cecyliański Chór Mieszany kolędował w szczekocińskiej świątyni na Pożegnanie Dzieciątka Jezus.
 • Święte Triduum Paschalne, jak każdego roku, wymaga szczególnego przygotowania chórzystów do czynnego udziału w Liturgii. Głębokie teksty pieśni pasyjnych oraz adoracja Najśw. Sakramentu przy Grobie Pańskim, wspaniale podprowadzają do przeżywania radości ze Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Radosne ALLELUJA wybrzmiało podczas porannej rezurekcji w Niedzielę Wielkanocną.
 • 10 maja chórzyści wraz ze scholą dziecięcą pielgrzymowali do Wadowic, Kalwarii i Krakowa, by dziękować za kanonizację św. Jana Pawła II. Dużą atrakcją było zwiedzanie w Wadowicach nowo otwartego Muzeum Jana Pawła II oraz budującego się Centrum Jana Pawła w Łagiewnikach.
 • 5 czerwca chór uświetnił swoim śpiewem Mszę św. połączoną z udzieleniem młodzieży gimnazjalnej sakramentu bierzmowania
 • 19 czerwca, przy pięknej słonecznej pogodzie chórzyści uczestniczyli w procesji Bożego Ciała. Przy czterech ołtarzach wykonano responsoria Ks. Gruberskiego.
 • 22 czerwca Mszę św. prymicyjną celebrował w naszej świątyni neoprezbiter ks. Damian Wojdyło. Na życzenie Ks. Prymicjanta chór przygotował i wykonał VIII Mszę gregoriańską De Angelis.
 • Spotkania chórzystów w kończącym się roku szkolnym zakończyło świętowanie imienin opiekunki i dyrygentki Cecyliańskiego Chóru – s. Magdaleny Bilskiej.
 • W miesiącu wrześniu 2012 roku (po przerwie wakacyjnej) rozpoczął działalność chór parafialny. Na pierwszym spotkaniu powitaliśmy s. Magdalenę Bilską, nową dyrygentkę. Nastąpiło wzajemne zapoznanie się siostry z członkami chóru. Ustalone zostały sprawy organizacyjne dotyczące chóru w nowym sezonie. Przystąpiliśmy z radością i optymizmem do pracy, ćwicząc nowy, ambitny repertuar.
 • W październiku otrzymaliśmy propozycję z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu udziału w Wieczornicy z okazji rocznicy Święta Niepodległości. Ustalono, że chór zaśpiewa wraz z członkami Związku Emerytów i Rencistów. Dołączyło w ten sposób także kilka męskich głosów do chóru. Chórzyści przyjęli nazwę: „Cecyliański Chór Mieszany”. Z wielkim zaangażowaniem ćwiczyliśmy piękne pieśni patriotyczne. Koncert w MG Ośrodku Kultury w dniu 10 listopada, a potem w kościele w dniu 11 listopada w połączeniu ze Mszą św. za Ojczyznę, dostarczył wielu wrażeń chórzystom i parafianom. Nagrodzony został pochwałami władz miasta i mieszkańców Szczekocin.
 • W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii-patronki muzyki kościelnej, chórów i organistów, ks. Proboszcz Jerzy Miernik celebrował Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych chórzystów. Po Liturgii w kościele, nasi kapłani, siostry zmartwychwstanki oraz chórzyści spotkali się w Domu Parafialnym przy” herbatce cecyliańskiej”.
 • Tradycją są w naszej parafii spotkania opłatkowe poszczególnych grup parafialnych. Chórzyści spotkali się z duszpasterzami i z siostrami w dniu 14 grudnia, aby złożyć sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem i kolędować przy suto zastawionym stole potrawami wigilijnymi.
 • W dniu 20 stycznia 2013 roku Cecyliński Chór Mieszany, wyśpiewał I nagrodę na II Miejsko-Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury , w Szczekocinach.
 • W roku 2013 przypada 150 rocznica Powstania Styczniowego. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin zaprosił chór do udziału w Sympozjum naukowym o Powstaniu Styczniowym. 26 stycznia chór Cecyliański uświetnił sesję naukową pięknymi, patriotycznymi pieśniami z okresu Powstania Styczniowego.
 • W święto Matki Bożej Gromnicznej- 2 lutego- chór wraz z Kręgiem Biblijnym przygotował Adorację Żłóbka na pożegnanie Dzieciątka Jezus. Teksty biblijne o Bożym Narodzeniu przeplatane były kolędami i pastorałkami w wykonaniu chóru Cecylańskiego i scholii młodzieżowej „Vox cantantes”, a znane i lubiane kolędy śpiewali licznie zebrani w kościele parafianie.
 • Następna wspólna z Kręgiem Biblijnym Adoracja odbyła się w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim. Chór przewodził Liturgii podczas Triduum Paschalnego, rozpoczynającego Święta Wielkanocne.
 • W dniach 15-18.04. kilkuosobowa grupa chórzystek pojechała z s. Magdaleną na warsztaty muzyczne połączone z rekolekcjami do Ośrodka Rekolekcyjnego „Wyspa”.  Ks. Witold Świąder codziennie odprawiał dla rekolektantek Mszę św. udzielając Komunii św. pod dwiema postaciami, chleba i wina; głosił konferencje i prowadził Krąg Biblijny. Wieczorami Gospodarz, grał na gitarze, śpiewając piękne i niezapomniane ballady. S. Magdalena w czasie prób śpiewu ćwiczyła Responsoria na Boże Ciało ks. Gruberskiego. Wyjątkowa atmosfera tego miejsca udzieliła się wszystkim a słoneczna pogoda wzbudziła radość z nadchodzącej wiosny.