Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz:

ks. Jerzy Miernik, kap. J. Św., KHW, ur. 1945 (Łączna), wyśw. 1969, mian. 1990

 

 

Wikariusze:

ks. Marcin Bąk, mgr teol., ur. 1993 (Chełmce), wyśw. 2018, mian. 2018

 

 

 

 

ks. Przemysław Zaborski, mgr teol., ur. 1979 (Lelów), wyśw. 2004, mian. 2018