Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jerzy Miernik, kap. J. Św., KHW, ur. 1945 (Łączna), wyśw. 1969, mian. 1990

Wikariusze:
ks. Marcin Bąk, mgr. teol., ur. 1993 (Chełmce), wyśw. 2018, mian. 2018
ks. Przemysław Zaborski, mgr teol., ur. 1979 (Lelów), wyśw. 2004, mian. 2018