Ministranci

Regulamin Służby Liturgicznej parafii pw. Św. Bartłomieja w Szczekocinach

  1. Ministrant ma obowiązek służby w wyznaczonym dniu.
  2. Ministrant ma obowiązek służby w każdą niedzielę, uroczystość i święto.
  3. Ministrant jest obecny na mszy św. w I Czwartek Miesiąca wraz ze swoimi rodzicami.
  4. Ministrant ma obowiązek służby w każdy I Piątek Miesiąca.
  5. Nieusprawiedliwioną nieobecność należy „odsłużyć” w inny dzień.
  6. Obecność na zbiórkach formacyjnych jest obowiązkowa.
  7. Nieobecność na służbie usprawiedliwiają rodzice u ks. Opiekuna.
  8. Obecność poza wyznaczoną służbą jest premiowana dodatkowym punktem.
  9. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest „premiowana” ujemnymi punktami.

Strona internetowa Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kieleckiej www.ministranci.diecezja.kielce.pl