Siostry Zakonne

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa powstało pod koniec XIX wieku w Rzymie jako żeńska gałąź Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Idea siostrzanej wspólnoty już od samego początku znajdowała się w planach głównego inicjatora kongregacji zmartwychwstańczej­­ – Bogdana Jańskiego. Doskonale rozumiał on, że tylko wspólne podjęcie trudu: konsekrowanych kobiet i mężczyzn nawzajem dopełniających się, może przynieść oczekiwane rezultaty w pracy nad odnową społeczeństw. Dlatego też w jego ,,całościowym programie … nie mogło zabraknąć kobiet jako drugiej połowy ludzkości”. Dzieło nowego zakonu i jego charyzmatyczna misja odrodzenia ludzkości, dopiero wtedy będzie stanowić całość, o ile tworzyć ją będzie cały człowiek. A być człowiekiem oznacza być kobietą i mężczyzną, którzy wzajemnie się określają i dopełniają tworząc jedność.

Zaistnienie Zmartwychwstanek jest zatem ściśle związane z genezą Zmartwychwstańców. Już kilka lat po założeniu pierwszej wspólnoty w Rzymie 17 lutego 1836 roku, rozpoczęli oni starania na rzecz żeńskiej gałęzi swego zgromadzenia. Zaistnienie w Kościele – Księży i Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego było odpowiedzią na potrzeby ludzkości ówczesnych czasów. Próbą rozwiązania narastających problemów, z którymi zmagano się w XIX wieku w Polsce i w całej Europie.

Siostry posługujące w Parafii:

  • s. Damiana Kijańska (Przełożona Domu, katechetka)
  • s. Paula Momot
  • s. Bernadetta Kotecka (organistka, dyrygent chóru parafialnego)
  • s. Stefania Ożóg (zakrystianka)
  • s. Izabella Wysocka (katechetka)

Przeczytaj z uwagą!!!

Jestem Zmartwychwstanką… Dlaczego człowiek wybiera taka drogę..? Są ludzie, którym świat wydaje się za ciasny… Mają jakby za duże serca, by wystarczyła im tylko ludzka miłość. Są ludzie, którzy idą za wezwaniem, gdyż spotkali i zapatrzyli się w ŚWIATŁO – „Światło na oświecenie..” Napełnili tym światłem swoje oczy, serce i dłonie, aby nieść je ludziom spragnionym nadziei w świecie, w którym czasami pojawia się za dużo ciemności, a ona kładzie się na ludzkie twarze i zasłania oczy gęstą mgłą… Dlatego potrzeba ludzi, dla których pasją jest Światłość Świata, którzy z odwagą ryzykując przygodę przyjaźni z Nim – idą przez świat i głoszą orędzie Nadziei i Zmartwychwstania, zwycięstwa Boga… Siostry Zmartwychwstanki starają się nieść zaczyn tego Nowego Życia, które płynie z TAJEMNICY PASCHY – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ogłaszają radosną wieść, którą kobiety usłyszały w wielkanocny poranek przy grobie Jezusa ”Nie ma Go tutaj. ZMARTWYCHWSTAŁ… Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom…” Zmartwychwstanki mówią więc, że Bóg jest Miłością, że Chrystus jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM, że Duch Święty ma moc doprowadzić nas do nieskończonej radości nieba. Głoszą starszym i młodszym, tam gdzie żyją i pracują na co dzień: w parafiach i szkołach oraz wszędzie tam, gdzie Zmartwychwstały nas pośle.

A może i Ciebie Zmartwychwstały Pan zaprasza, aby zwiastować nadzieję zwycięstwa, radość i miłość Boga ? A może i Ciebie wzywa do odważnego podjęcia ryzyka przygody życia jako Zmartwychwstanki?

Kontakt

Siostry Zmartwychwstanki
42-445 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 1
tel. 34-355-73-08