Chrzest

W naszej parafii Sakramentu Chrztu Świętego udziela się
w niedzielę podczas Mszy św. – Sumy (g. 11.30).

Pośrednikiem między Bogiem, a nami jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy nas CHRZEST ŚWIĘTY. Również przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego organizm. Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie z faktu przyjęcia Chrztu Świętego?

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE.
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie,
np. krewni lub przyjaciele!

Jak załatwić formalności związane z Sakramentem Chrztu św.?

  1. Miesiąc przed planowaną uroczystością rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii parafialnej.
  2. Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne (wiek, zawód i adres zamieszkania) rodziców chrzestnych.
  3. Chrzestni przychodzą do kancelarii, gdzie otrzymują pouczenie na temat swojego zadania i otrzymują zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji. Chrzestni pochodzący z innej parafii odbierają takowe zaświadczenie z parafii zamieszkania.
  4. Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym niezwłocznie poinformować Parafię.

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący albo praktykujący tylko „od święta”, osoby które nie uczęszczają na katechezę w szkole).

Chrzestni spoza naszej parafii  muszą przedstawić pisemne zezwolenie na to, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych. Takie zaświadczenie wystawia ks. Proboszcz parafii zamieszkania (przez zamieszkanie rozumie się pobyt w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące).

 

Do obrzędu Chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.
Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny,
a o białą szatkę matka chrzestna.