Uroczystość Wszystkich Świętych, 01 listopada 2020 roku