Pielgrzymka do Rzymu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II