Pielgrzymka do Rzymu – propozycje w związku z pandemią