Ogłoszenia Parafialne, II Niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2022