Ogłoszenia Parafialne, Chrzest Pański, 9 stycznia 2022