Jednodniowa pielgrzymka rowerowa śladami ks. kan. Tadeusza Jarmundowicza