Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
Uwaga
  • Please check if the attachment directory is writeable.
Główna e-Ambona Katecheza w szkole droga krzyżowa 18.03.2011

droga krzyżowa 18.03.2011

Email Drukuj PDF

altStacja I

Pan Jezus skazany na śmierć.

 

Z Księgi proroka Ezechiela:

A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. (Ez 18,21,22)

 

Piłat musiał podjąć decyzję. Od jednego jego zdania zależał los Jezusa. Mógł Mu dać wolność lub mógł Go pozbawić życia. W swoim życiu często podejmujemy decyzje, które mają wpływ nie tylko na nas, ale i na innych.

 

[A skąd my mamy wiedzieć kiedy ratujemy komuś życie, a kiedy zabijamy? Jeśli porzucilibyśmy wszystkie grzechy – czy to jest możliwe? Tak często chcemy umyć ręce udając, że nas przy tym czy tamtym nie było… – jeśli więc porzucilibyśmy wszystkie grzechy, widzielibyśmy czystą jasność Boga.]

 

Prosimy Cię, Boże, o umiejętność podejmowania słusznych decyzji, i abyśmy mogli ze spokojem przyjmować niesłuszne sądy, jak Pan Jezus.

 

(Kinga Skrzypiciel, Anita Sap)

 

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.

 

Z Księgi proroka Ezechiela:

Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? (Ez 18,23)

 

Chrystus bierze na swe ramiona krzyż. Bierze go za nasze grzechy. Chce tym samym przypomnieć, że każdy z nas ma taki krzyż. Bierze go za nas, dźwiga na nim nasze grzechy, nasze bluźnierstwa. Tym samym chce nam pokazać, że każdy ma swój krzyż, i każdy może podołać jego ciężarowi.

Krzyżem każdego maturzysty jest jego matura. Każdy maturzysta dźwiga ten ciężar. Musimy z nim wytrwać. Jest też tym krzyżem nasze zachowanie. Matura jest naszym ciężarem, lękamy się jej, ponieważ uświadamiamy sobie, ile czasu zmarnowaliśmy, ile naszych szans nam przepadło. Boimy się jej, ponieważ nie pracowaliśmy systematycznie. Nie przykładaliśmy się do nauki. Strach spowodowany zaniedbaniem i obojętnością na prośby. Także musimy podołać temu ciężarowi, który sami włożyliśmy sobie na własne ramiona.

 

Noszenie krzyża jest dużo większym celem, oddaniem dla większości za grzechy. Matura nie jest taką ważną rzeczą jak Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Jednak możemy w drodze krzyżowej szukać odpowiedzi na nasze pytania.

Czy bylibyśmy w stanie wziąć krzyż za grzechy innych ludzi?

Módlmy się za osoby podejmujące w tym roku egzamin maturalny. Za ludzi wątpiących w wiarę i Krzyż Jezusa Chrystusa.

 

(Adrian Skóra, Tomasz Sobór)

 

Stacja III

Pan Jezus upada po raz pierwszy.

 

Z Księgi proroka Ezechiela:
A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. (Ez 18, 24)

 

Upadki ludzkości.

Pierwszy upadek – grzech pierworodny, który miał wpływ i na losy pierwszych ludzi, i na wszystkich, także w teraźniejszości.

 

[Z tego upadku Jezus podniósł nas przez chrzest. Wtedy dał nam do duszy siłę przeciw Złemu. Módlmy się o wolność od nieprawości tak, jak kiedyś na chrzcie modlił się nad nami kapłan modlitwą egzorcyzmu:

Panie, Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego jedynego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci, Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone na pokusy tego świata i będzie musiało walczyć przeciwko zasadzkom szatana.

Pokornie Cię prosimy, uwolnij je od zmazy grzechu pierworodnego mocą Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna, umocnij Jego łaską i strzeż nieustannie na drodze życia. Przez Chrystusa Pana naszego.]

(Stacje trzech upadków przygotowali: Magda Zirberminc, Anna Ludynia, Katarzyna Śliwa, Marcelina Trzcińska, Karol Błaszczyk, Paula Lubaś, Joanna Przybyło, Łukasz Misiak)

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę.

 

Z Psalmu 130:

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.

Spotkanie Jezusa z Matką było dla obojgu ważnym przeżyciem.

Pod postacią Matki Jezusa kryją się nasze matki, zaś pod postacią Jezusa kryjemy się my – młodzież.

[Tak, Jezus wziął nas na swoje ramiona razem z krzyżem, więc w Jego postaci możemy się ukryć.]

Matka cierpi widząc nasz ból, mękę. Popełniamy dużo błędów, błądzimy… lecz po upływie czasu, analizując postępowanie, uczymy się na własnych błędach. Czasami nieświadomie krzywdzimy kogoś…

Matka chce dla dziecka jak najlepiej, opiekuje się nim, jest Zanie odpowiedzialna, cierpi tak, jak dziecko. Matka jest najważniejszą osobą w życiu każdego człowieka.

 

(Dominik Adamus, Joanna Piotrowska, Magdalena Pustuł, Radosław Śpiewak)

 

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż.

 

Z Księgi proroka Ezechiela:

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. (Ez 18,28)

 

Pan Jezus jest zmęczony niesieniem krzyża. Upada. Żołnierze nakazują Mu wstać i wyznaczają Szymona z Cyreny do pomocy w dźwiganiu krzyża Pana Jezusa.

 

Często w naszym codziennym życiu zdarzają się upadki i słabości. Ilekroć to się zdarza jest ktoś, kto może nam pomóc. Są tacy ludzie, którzy pomagają z dobroci serca, ale czy jest tak zawsze? Czy ludzie kierują się wyłącznie dobrem drugiego człowieka? Czy nie szukają w pomocy innym swoich korzyści?

 

Często, gdy ktoś zwraca się z prośbą o pomoc, szukamy wymówek. Jak często mówimy: „Nie mam czasu”, „Jestem zajęty”? A przecież trzeba zwracać uwagę na cierpienie innych.

 

Boże spraw, abyśmy byli zdolni wyciągnąć pomocną dłoń do ludzi w potrzebie, i by nam ktoś również bezinteresownie pomógł.

 

(Marta Murzynowska, Magdalena Sygit)

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz pana Jezusa.

 

Z Psalmu 130:

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.

 

Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Czasem tak niewiele potrzeba, by pomóc cierpiącemu. Bardzo często brakuje nam siły, aby tak właśnie postąpić. Przechodzimy obok ludzi patrząc na nich obojętnym wzrokiem.

 

Panie Jezu, prosimy Cię pomóż nam odnaleźć w sobie odwagę, by tak, jak Weronika nie bać się okazać współczucie potrzebującym.

 

(Martyna Wojdyła, Justyna Krupa, Wojtek Piaszczyk, Łukasz Cieplewicz)

 

Stacja VII

Pan Jezus upada po raz drugi.

 

Z Księgi proroka Ezechiela:

Wy mówicie: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny". Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. (Ez 18, 25-28)

 

Upadki ludzkości.

Polska była zniewolona; bo upadają i całe narody. Odrodziła się jednak, podniosła się jak Jezus, odzyskała niepodległość.

 

[Narody upadają ciałem i duchem. Podnoszą się ciałem rosnąc na mapach i wykresach gospodarczych. Podnoszą się duchem rosnąc mocą darów łaski: sprawiedliwością, zgodą, uczciwością, tolerancją i poszanowaniem godności ludzkiej, pracą i otwartością.

 

Prośmy o te dary dla ciała i ducha Polski i Polaków oraz dla ludzi z każdego narodu na świecie.]

 

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

 

Z Psalmu 130:

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Kobiety płaczą nad Jezusem, widzą bowiem w Nim chorobę poniżenia i braku sił, która jest ciężarem dla osób bliskich i wrażliwych. On jednak pogodził się ze swoim cierpieniem; pokazuje nam, że godzący się ze swym cierpieniem w sposób mądry i odpowiedzialny niesie na swych ramionach łaski zbawienia.

Módlmy się o takie podejście do życia, dla każdego człowieka.

 

(Ula Bodzioch, Edyta Kwiecień)

 

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci.

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Mt 5,20)

 

Upadki ludzkości.

Najcięższym upadkiem ludzi są wojny. A tyle ich na świecie począwszy od Kaina, który zabił swego brata Abla. Wojny o kawałek ziemi; wojny o kawałek chleba; wojny o pozycję, sławę, stanowisko, pieniądze; wreszcie najgorsze wojny tylko po to, aby drugi człowiek stał się niewolnikiem.

Wojny między narodami, miedzy partiami, wojny w szkołach, urzędach, rodzinach, i te najcichsze wojny z samym sobą…

 

Stacja X

Zdarcie szat z Pana Jezusa.

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „pusta głowo – człowieku godny pogardy”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego. (Mt 5,21-22)

 

[A na co zasługuje człowiek, który obdziera drugiego z szat?]

Obdarcie Jezusa z szat jest nie tylko fizyczne, to jest odbieranie godności i upokorzenie. A w dzisiejszym świecie? Silniejsi zwykle upokarzają słabszych, czerpiąc z tego siłę i czując wyższość – jakby byli lepsi, a przecież nie są. Człowiek obdzierany z jakiejkolwiek godności staje się bezbronny, staje się ofiarą – a ile razy w życiu trzeba to znieść?

[Panie Jezu, ulituj się nad upokorzonymi, Ty sam przywróć nam godność, gdy nas poniżają.

Panie Jezu, ulituj się nad poniżającymi, Ty sam naucz nas szacunku do bliźnich, i spraw, abyśmy zdążyli wynagrodzić tym, których mieliśmy nieszczęście poniżyć.]

 

(Angelika Gęsikowska, Angelika Chadamik)

 

Stacja XI

Przybicie Pana Jezusa do krzyża.

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt 5,23-24)

 

Ludzie doprowadzają Go do śmierci. Nie stawia On żadnego oporu. Godzi się na śmierć dla odkupienia grzechów wszystkich ludzi. Ten widok wzbudza w nas ból i cierpienie. Gwoździe przebijające ręce Jezusa, krew wypływająca z nich. Patrząc cierpimy razem z Jezusem. Sam widok jest cierpieniem. Ludzie okazali się okrutni. Zaprowadzili na śmierć niewinnego człowieka. Umiera z godnością wierząc w przepowiednie Boga.

[On – pogodzony ze światem, bardziej niż ktokolwiek mógłby to sobie wyobrazić – na ołtarz krzyża przynosi swój dar. A my?]

 

(Tomasz Olmiński, Sebastian Wieczorek)

 

Stacja XII

Śmierć Pana Jezusa.

 

Z Psalmu 130:

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
Ze wszystkich jego grzechów.

 

Pan Jezus umiera na krzyżu. Oddał życie za nasze grzechy. Zgromadzone wokół Niego niewiasty płaczą, bo umiera On za nas wszystkich – za nasze ciężkie grzechy. To On jako jedyny wybawił nas od Złego, poświęcił siebie i swoje Ciało na przebicie i ukrzyżowanie. Dlatego też my teraz oddajemy Mu cześć poprzez modlitwę.

Dziękujemy Tobie za łaski i z godnością przyjmujemy wiarę.

 

(Agata Sadowska, Martyna Michalczyk)

 

Stacja XIII

Zdjęcie Ciała Jezusa z krzyża.

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (Mt 5,25)

 

[Maryja wzięła na kolana martwe Ciało swego Syna, gdy zdjęli Je z krzyża. Oto Ta, która pogodziła się ze swym przeciwnikiem – śmiercią. Czy śmierć wtrąciła ją do swego wiezienia? Czy wybawił Ją od śmierci Syn, który nakazuje pogodzić się z przeciwnikiem, nawet jeśli jest to śmierć?

Od dwóch tysiącleci nikt nie może znaleźć ani grama doczesnych szczątków Matki Jezusa. Złośliwi mówią: „wyparowała”; Apostołowie przekazują, że zabrał Ją do nieba gdy spała.

Kto na poważnie żyje według Ewangelii wie, że nauki Jezusa mimo trudności, nie są przewrotną nauką. Wie to, bo doświadcza tego na własnej skórze. Wie to Maryja, której nie przeraża martwe Ciało, bo w nim Bóg żyje.]

 

Stacja XIV

Pogrzeb Pana Jezusa.

 

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (Mt 5,25-26)

 

Umarł i zstąpił do piekieł. Syn Boży poszedł do piekła, nie po to, aby być zatraconym. Poszedł jako Zwycięzca. Tam bowiem gdzie idzie Syn Boży nawet piekło zamienia w niebo. Poszedł Pan Jezus do piekła, aby diabeł spłacił Mu dług, oddał Adama i Ewę, i wszystkich wierzących, aż do ostatniego grosza.

Panie Jezus zstępujący do piekieł, wyrwij nas od każdego przejawu zła; wyrwij nas jako swoją własność.

 

Krótka modlitwa

Boże, Władco całego wszechświata. Ty jesteś Królem nad królami. Dobrze jest wychwalać Twoje cudowne dzieła, gdyż jest to miłe Tobie. Śpiewam Ci hymn pochwalny o wschodzie słońca i o zachodzie, Święty Boże, Stwórco wszystkiego, co żyje. Ty stworzyłeś anioły w niebie, synów Adama, zwierzęta polne i ptaki powietrzne. Ty poniżasz pysznych i wywyższasz pokornych. Choćby człowiek żył przez tysiąc pokoleń, nie zdoła zliczyć Twych dzieł. Do Ciebie, Boże, należy wszelka cześć i chwała; strzeż swój lud przed niebezpieczeństwem burzy i zasadzkami wrogów. Wysławia Cię całe stworzenie w Jeruzalem, przewyższającym pięknością wszystkie miasta.

Statystyki serwisu

Odwiedzin ogółem:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj:219
mod_vvisit_counterWczoraj:1276
mod_vvisit_counterTen tydzień:2712
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień:6708
mod_vvisit_counterTen miesiąc:19884
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc:27096

Gości on-line: 21
Twoje IP: 54.242.115.55
,
Dziś jest: 20 Mar 2019

Nasz sponsor

Serwis naszej parafii działa na serwerach firmy Online
onlinesc.net


Główna e-Ambona Katecheza w szkole droga krzyżowa 18.03.2011